N J O F T I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Shkodrës se sapo kemi marrë njoftim nga ana e OSHEE. Për arsye të punimeve në rrjetin elektrik do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike nga ana e OSHEE ditën e sotme, datë 12/06/2019 nga ora 11:00-15:00. Për këtë arsye gjatë këtij orari do të ketë edhe ndërprerje të furnizimit me ujë në qytet.

• Ju lutemi, merrni masa për të krijuar rezerva uji përgjatë kësaj kohe.

• Ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve dhe administratorëve të pallateve, që të stakojnë pompat për t’i mos i shkaktuar defekte.

• Me ardhjen e ujit, mbani rubinetin hapur për disa minuta për shpërlarjen e tubacioneve para përdorimit të ujit.

Duke ju kërkuar ndjesë për mungesën e ujit ju falenderojmë për mirëkuptimin tuaj!

DREJTORIA

Ujësjellës – Kanalizime Shkodër